อาสาสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ - สื่อกระดาษรีไซเคิล 11 ตุลาคม

“อาสาสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้”
คราวนี้เป็น “สื่อจากกระดาษรีไซเคิล”

ร่วมกิจกรรมอบรมทำสื่อเพื่อการเรียนรู้และร่วมทำ
รับจำนวน ๓๕ คน
ที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2551  เวลา 09.00-16.30 น.

มอส. ขอเชิญชวนเหล่าคนอาสาไม่จำกัดเพศ และไม่จำกัดวัย ที่เปี่ยมพลังใจ เข้าร่วมกิจกรรม อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้ อาทิ การประดิษฐ์หุ่นมือ หุ่นเงา ฉากละคอน ภาพกระดาษรีไซเคิล ตัวต่อคำศัพท์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย พร้อมคำแปลเพื่อเสริมทักษะด้านภาษา เป็นต้น เพื่อป็นสื่อเสริมการเรียนรู้กับเด็กๆ เยาวชน ในศูนย์เด็ก  โรงเรียน ชุมชน ทั้งในชนบท

ได้ทั้งอาสา และความรู้ โดยมีผู้ช่วยสอนให้ ทำคราวนี้แล้วมีเวลาทำครั้งต่อๆไปได้เอง
พร้อมมอบให้ศูนย์เด็กและโรงเรียนทั่วประเทศ

กำหนดการ
08.30         ลงทะเบียน ที่ มอส. (รัชดาภิเษก 14)
09.00         เป็นต้นไป
-รู้ความหมาย และรู้จักกันก่อนเริ่มกิจกรรม
- แบ่งกลุ่มงาน และอบรมพร้อมปฎิบัติจริง สื่อเพื่อเสริมการเรียนรู้
12.00        - พักทานข้าวเที่ยง
บ่าย        - กิจกรรมผ่อนคลายกันเล็กน้อยแล้วค่อยลงมือสร้างสื่อต่อ
16.30        - เสร็จกิจกรรม ชื่นชมผลงาน ทดลองใช้สื่อ และกำหนดมอบให้ศูนย์เด็กต่อไป

ร่วมได้อย่างไร
ลงทะเบียนโดย นำของที่ท่านไม่ใช้ประโยชน์แล้ว อะไรก็ได้จากที่บ้านหรือที่ทำงานมาเพื่อลงทะะเบียนร่วมกิจกรรม
ติดต่อกลับแจ้งชื่อ เบอร์โทรกลับที่ e-mail :  thaivolunteer@yahoo.com
หรือ โทร. ๐๒-๖๙๑๐๔๓๗ – ๙ หรือ ๐๘๓ ๔๖๖๖๒๓๓ (ไม่เกิน ๑๘.๐๐ น.)

หมายเหตุ เรารับบริจาคของที่ท่านไม่ใชประโยชน์แล้ว
บริจาคเพื่อการศึกษา  และกิจกรรมอาสา
กิจกรรมทำดีได้ง่ายๆ  แค่ของที่ไม่ใช้แล้ว แต่มีประโยชน์มากมายต่อผู้อื่น!!

เพียงแค่เราลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคม คนละเล็กคนละน้อยเท่านั้น !! สังคมเราจะงดงาม  
เราเปิดโอกาสให้คนที่อยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้สังคม  ร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับกิจกรรมอาสาสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้  ให้ศูนย์เด็กและโรงเรียนประถมทั่วประเทศ  
การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญสำหรับทุกคนในสังคม แต่มีคนอีกจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในขณะที่เราพบว่าการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ไม่ได้ยากหรือเสียเวลามากมายนัก และทุกคนสามารถช่วยกันทำคนละไม้ละมือได้ เราจึงประสานโครงการ “อาสาสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้” ขึ้นทุกเดือนตลอดปี ๒๕๕๑ และท่านเป็นคนหนึ่งที่ร่วม “อาสา” กับเราได้ โดย   อาสาบริจาค   อาสาออกแรงช่วยทำ  อาสาช่วยประชาสัมพันธ์  หรือหากมีฝีมือก็อาสาช่วยสอน

บริจาคอะไรดี?
บริจาคอุปกรณ์เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ อาทิ


กระดาษแข็งสีต่างๆ   กระดาษรีไซเคิล หรือกระดาษหน้าเดียว  แป้งปั้น/ดินน้ำมัน   สีน้ำ   สีไม้  ปากกาแบบต่างๆ   ไหมพรม  ลูกปัด  กระดุม  เชือก   ด้าย   กาว   ผ้าดิบ   ผ้ายืด   ถุงเท้า   ของรีไซเคิลอื่นๆ  เช่น แก้ว  พลาสติก   ขวด  เศษผ้าเหลือจากการตัดเย็บ  และอุปกรณ์ประดิษฐ์อื่นๆ  ฯลฯ
บริจาคของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก และศูนย์เด็ก อาทิ
ข้าวสาร อาหารแห้ง ชุดนักเรียน  ชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา สมุดเรียน สมุดวาดเขียน หนังสือเรียน ปากกา ดินสอ รองเท้า กระเป๋า หมวก ร่ม แก้ว จาน ช้อน แปรงสีฟัน     ยาสีฟัน เป็นต้น

บริจาคเพื่อบริจาคต่อและเพื่อกิจกรรมอาสา
บริจาคของได้ทุกประเภทที่ท่านไม่ใช้ประโยชน์แล้ว ตั้งแต่ของจุกจิกทั่วไป เสื้อผ้า หนังสือ ตุ๊กตา ซีดี ของตกแต่งบ้าน กระเป๋า ฯลฯ โดยส่วนหนึ่งเรานำไปบริจาคต่อให้ผู้ที่จำเป็น และส่วนที่บริจาคต่อไม่ได้เราจะนำไปประมูลเป็นทุนทำกิจกรรมต่อไป

ต้องการทราบรายระเอียดกิจกรรมสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ในแต่ละเดือน ติดต่อ
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
โทร. ๐๒ ๖๙๑ ๐๔๓๗ – ๙ หรือ ๐๘๓ ๔๖๖ ๖๒๓๓ (ก่อน ๑๘.๐๐น.)
E-mail: thaivolunteer@yahoo.com  Website: www.thaivolunteer.org