Is volunteering good for your health? การทำงานอาสาสมัครดีต่อสุขภาพคุณยังไง ทาง UnitedHealth Group ได้ทำการวิจัยความเกี่ยวเนื่องของการทำงานอาสาสมัครกับสุขภาพ และทำเป็น Infographic ให้เข้าใจกันได้ง่ายๆ
หากดูจากภาพนี้ จะเห็นได้เลยค่ะว่า เป็นอาสาสมัคร ทั้งทำให้รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น ลดความตึงเครียด ทำให้อารมณ์ดี แถมทำให้ชุมชนรอบตัวน่าอยู่ยิ่งขึ้น

และจากผลสำรวจนี้ ยังบอกด้วยค่ะ ว่าการให้พนักงานออกมาเป็นอาสาสมัครเกิดผลดีอย่างไรต่อที่ทำงาน ทั้งการที่พนักงานจะได้พัฒนาทักษะงาน พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และยังทำให้พนักงานของคุณทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้นด้วยค่ะ

20140622