อยากช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ให้เค้าได้มีความสุขในการดำเนินชีวิต