อาสาทำเจลล้างมืออนามัย ให้น้องๆพท.ห่างไกล อาทิตย์ 24 ธันวาคม 2566 (08.30 -12.30 น.) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

วัตถุประสงค์และที่มากิจกรรม

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 การล้างมือด้วยเจลแอลกฮอลล์ เป็นเหมือนเกราะกำบังปกป้องเชื้อโรค จึงอยากชวนอาสาทุกท่านมาทำเจลล้างมือ และสิ่งที่อาสาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

  • ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเจลล้างมืออนามัย
  • รู้จักการแบ่งปัน
  • เรียนรู้การล้างมือที่ถูกวิธี

กำหนดการ

08.30-09.00 ลงทะเบียน ทำความรู้จักกัน กิจกรรมสัมพันธ์

09.00 รับฟังคำอธิบายจากวิทยากร ก่อนลงมือทำกิจกรรมสเปรย์ล้างมือ

12.30 เสร็จสิ้นกิจกรรม

  • มีเกียรติบัตรรับรองให้อาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม แจกหลังเสร็จกิจกรรม
  • สามารถนำเอกสารหรือสมุดมาให้เซ็นเพื่อรับรองชั่วโมงกิจกรรมได้ (หากมี)

 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: