วัตถุประสงค์

ปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค

ยารักษาโรคเป็นปัจจัยที่จำเป็น การอาศัยอยู่ห่างไกล ไกลจากมือแพทย์ การมียารักษาโรคไว้ติดตัวสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้

กำหนดการ

08.30-9.00 ลงทะเบียน

9.30 เริ่มกิจกรรมสัมพันธ์ พูดคุย ทำความรู้จักกัน อธิบายกิจกรรมที่จะทำ (2P paint&pack )

10.00 เริ่มทำกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าและแพ็คยาให้น้องๆ

11.50 สรุปกิจกรรม

12.30 เสร็จกิจกรรม

  • มีเกียรติบัตรรับรองให้อาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม แจกหลังเสร็จกิจกรรม
  • สามารถนำเอกสารหรือสมุดมาให้เซ็นเพื่อรับรองชั่วโมงกิจกรรมได้ (หากมี)

 

 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: