“45 วัน ลดถุงพลาสติค ลดโลกร้อน”

   โครงการ สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้ วันที่ 22 เมษายน เป็น วันเอิร์ธเดย์ หรือภาษาไทยเรียกว่า วันคุ้มครองโลก เพื่อให้ทุกคนในโลกช่วยกันดูแลรักษาโลกใบนี้ให้ร่มเย็นปราศจากภาวะมลพิษ และตอนนี้ทุกประเทศกำลังเป็นห่วงโลก เพราะโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น แล้วก็ยังมีโครงการนั่นโน่นนี่ เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง ซึ่งดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

ปีนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จึงหันมาใช้วิธีรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติคแทน ใช้ชื่อโครงการว่า “45 วันรวมพลังลดถุงพลาสติค ลดโลกร้อน” ค่ะ