“หากท่านยังเป็นคนหนึ่งที่อยากทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเขื่อนแม่ วงก์ ว่าเขื่อนนี้มีประโยชน์ตามที่กล่าวอ้างหรือทำลายธรรมชาติมากน้อยเพียงใด หรือยังไม่รู้ว่าแม่วงก์อยู่ที่ไหน และจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงมั้ย? ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา

“เกษตรฯตะโกน” (ทุ่งบางเขน สู่ ป่าแม่วงก์)

ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ณ ลานหน้าตึกกิจกรรม(ตึก8) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

พบกับวิทยากรรับเชิญมากมาย อาทิเช่น

คุณศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการ บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
คุณอดิศักดิ์ จันทรวิชานุวงศ์ เลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก 6 จังหวัด
เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่จาก WWF
ศิลปิน คุณตู่ ตะวันฉาย รวมถึงวงดนตรีจากน้องๆนิสิตนักศึกษา

ติดตามข่าวสารได้ที่ FB : กลุ่มแนวร่วมนิสิต นักศึกษา รักษาธรรมชาติ (นนรธ.)
http://www.facebook.com/groups/333497573398825