กลุ่มซ.โซ่อาสา
SORSOVOLUNTEER

- สอนหนังสือให้กับน้องๆ ระดับ อนุบาล จนถึง ป.6
- สอนการบ้าน เล่านิทาน เน้นการสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต - จัดหาอุปกรณ์ เสื้อผ้า ของใช้จำเป็น มอบให้กลุ่ม เด็กหรือครอบครัวที่ขัดสน
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ในชุมชน / จัดกิจกรรมพิเศษ พาเด็กใน ชุมชนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
- วันเสาร์ 9.00น.-12.00น. ชุมชนตึกแดง บางซื่อ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน บางซื่อ
- วันอาทิตย์ 9.00น.-12.00น. ครูริมคลอง ข้าง โรงแรมรัตนโกสินทร์
- วันอาทิตย์ 14.00น.-16.30น. ครูใต้สะพาน ใต้ สะพานอรุณอัมรินทร์ (ใกล้ รพ.ศิริราช)