มูลนิธิกระจกเงา
MIRROR FOUNDATION

- โครงการ ฅ คนอาสา รับอาสาสมัครเข้าไปช่วย สนับสนุนงานจัดการภัยพิบัติต่างๆ
- โครงการยุติขอทาน ร่วมช่วยเหลือเด็กขอทาน อย่างถูกวิธี ด้วยการแจ้งเบาะแสมายังมูลนิธิ
- โครงการโรงพยาบาลมีสุข รับอาสาสมัครเพิ่มสุข ลดทุกข์ให้กับกลุ่มผู้ป่วย รวมไปถึงช่วยแบ่งเบาภาระ งานเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
- โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รับอาสาสมัครซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์
- รับอาสาสมัครให้คำปรึกษาศูนย์ข้อมูลคนหาย
- โครงการแบ่งปันเพื่อความเปลี่ยนแปลง รับอาสา สมัครคัดเสื้อผ้าเพื่อแบ่งปันให้พื้นที่ที่ขาดแคลน
- อาสาครูบ้านนอก