มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
THE FOUNDATION OF EDUCATION FOR LIFE AND SOCIETY

กิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ยากจนในชนบท ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ ภาคอีสาน