โครงการโรงพยาบาลมีสุข
HAPPYHOSPITAL

รับอาสาสมัครเพิ่มสุข ลดทุกข์ให้กับกลุ่มผู้ป่วย รวม ไปถึงช่วยแบ่งเบาภาระงานเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
- ช่วยงานผู้ป่วยนอก (OPD)ที่มาตรวจแล้วกลับบ้าน ได้แก่ วัดไข้ วัดความดัน วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก เช็ดตัวผู้ป่วยเด็ก งานบริการผู้มารับการรักษา งาน นันทนาการ รวมถึงงานห้องโภชนาการ
- งานผู้ป่วยใน (IPD) นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้แก่ กิจกรรมศิลปะ ดนตรี เล่านิทาน พูดคุยให้ กำลังใจผู้ป่วย ตกแต่งห้องเล่นผู้ป่วยให้ดูสวยงาม
- งานกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การจัดงานในวาระ พิเศษ เช่น วันปีใหม่ วันเด็ก วันเกิด เป็นต้น