Work from home Volunteer
ช่วงการใช้เวลาคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและครอบครัวในช่วง โควิค19กำลังระบาด
☆กับงานจิตอาสาทำอยู่บ้าน

☆เรามี งานจิตอาสาที่ทำอยู่บ้านก็เก็บชั่วโมงงานอาสาได้

#ทำผ้ามัดย้อมสไตล์ชิโบริญี่ปุ่น ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ได้การแบ่งปัน ไปมอบต่อให้กับเด็กๆตามสถานที่ ต้องการให้ความช่วยเหลือ

#อยู่กับบ้านทำบ้านปลากับครอบครัว ได้ความอบอุ่นในครอบครัว ขณะทำได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ความสุขจากครอบครัว
ได้ช่วยเหลือทรัพยากรธรรมชาติในขณะอยู่ที่บ้าน
☆เมื่อทำเสร็จแล้วทาง กฤษณ์อาสา จะนำไปวางที่กลางทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปลาตัวเล็กๆได้วางไข่ และเป็นที่อยู่อาศัยต่อไป ที่เกาะพิทักษ์ จำนวน ๒๐๐บ้านต่อไป หลังพ้นวิกฤตโควิค19

ชุดผ้ามัดย้อมชิโบริ ชุดละ 210บาท
1.ผ้าพันคอ 1ผื่น
2.สีผสมใส่ขวด1ขวด
3.อุปกรณ์ทำลายต่างๆ

☆ชุดอุปกรณ์อยู่บ้านทำบ้านปลา 190 บาท
1.ชุดเชือกทำบ้านปลา หรือปะการังเทียม1ชุด

▪︎ใบประกาศจิตอาสา
▪︎น้องๆท่านใดจะให้เซ็นต์สมุดบำเพ็ญประโยชน์เก็บชั่วโมงจิตอาสา สามารถส่งไปรษณีย์มาเพื่อเซ็นต์รับรองได้มีตราประทับ

สนใจ ทัก in box มาที่เพจ กฤษณ์อาสา
หรือทักไล id Line  kit8585
โทร 0922596818 เพื่อจัดส่ง

▪︎เมื่อส่งเรียบร้อยแล้วจะดึงเข้ากลุ่มไล เพื่อ ดูคลิปวิธีการทำในกลุ่มไลต่อไป พร้อมแชร์ผลงานในกลุ่มเพื่อแบ่งปันท่านอื่นๆต่อไป

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: