กิจกรรม ทำบุญ ทำดี รอบเกาะอยุธยา

1.ปล่อยพันธุ์ปลา

2.ให้อาหารปลา

3.เก็บใบไม้ ทำความสะอาดวัด

4.ไห้วพระ ทำบุญ

สถานที่ทำกิจกรรม

1.วัดพนัญเชิง อาสาร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา และให้อาหารปลา เขตอภัยทาน ไห้วพระทำบุญ

2.วัดใหญ่ชัยมงคล อาสาร่วมกันเก็บใบไม้หน้าองค์ สมเด็จพระนรศวรมหาราช

3.หมู่บ้านญี่ปุ่น  ศึกษาประวัติ

4.ตลาดน้ำอโยธยา

การเดินทางไปทำกิจกรรมของอาสา

1.นั้งรถไฟจากสถานีหัวลำโพงไปลงสถานีรถไฟอยุธยา

2.(เช่าจักรยาน)ปั่นจากสถานีรถไฟอยุธยาไปทำกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ รวมระยะทางประมาณ 12-15 กม

กิจกรรมนี้เหมาะสมกับอาสา

1.มีสุภาพแข็งแรง และต้องมีอายุ18ปีขึ้นไป

2.มีทักษะในการขี่จักยานได้ดี

3.เคารพกฏจราจรอย่างเคร่งคัด

ท้ายกิจกรรมอาสาร่วมพูดคุยในการมาทำกิจกรรมครี้งนี้

สิ่งที่อาสาต้องเตรียมไป

1.หมวกกันแดด ครีมกันแดด แว่นกันแดด

2.เสื้อแขนยาว ผ้าเช็ดหน้า กระเป๋าสะพาย

3.ร้องเท้าผ้าใบ

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย 2560

06.30.นัดพบกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ชานชาลา ที่ 6

07.00.รถไฟออกจากสถานนี (ออกตรงเวลา) อาสาท่านใดมาช้าขออนุญาติเดินทางเลยครับ

08.30.ถึงสถานีรถไฟอยุธยา ลงรถไฟ

09.00.เริ่มปั่นจักรยานทำกิจกรรม แวะรับประทานอาหารเช้า

10.00.จุดที่1 วัดพนัญเชิง อาสาร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและให้อาหารปลา เขตอภัยทาน ไห้วพระทำบุญ

11.00.จุดที่2 ปั่นไปหมู่บ้านญี่ปุ่น ศึกษาประวัติศาตร์

11.30.จุดที่3 ปั่นไปวัดใหญ่ชัยมงคล อาสาร่วมกันเก็บใบไม้หน้าองค์ สมเด็จพระนรศวรมหาราช

12.30.จุดที่4 ตลาดน้ำอโยธยา รับประทานอาหาร

15.00.ปั่นกลับสถานีรถไฟ เดินทางกลับ กทม.

16.00.ขึ้นรถไฟเดินทางกลับ กทม.

รับสมัครจำนวน30ท่าน

ค่าสมัครทำกิจกรรมท่านละ350บาท

1.ค่ารถไฟ ไป-กลับ

2.ค่าเช่าจักรยาน

3.ค่าพันธุ์ปลา

4.ค่าอาหารปลา

วิธีการสมัคร

1.โอนเงินผ่านบัญชี นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 ธ.กรุงไทย

2.สมัครผ่านข้อความเพจ (กฤษณ์อาสา)

https://www.facebook.com/kritAsa/

3.สอบถาม 092-2596818 กฤษณ์

4.ส่งรูปถ่ายสลิปมาข้อความเพจ พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 350บาท