สวนสัตว์ลพบุรีเป็นสวนสัตว์เก่าแก่ใจกลางเมืองลพบุรี สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีพื้นที่รับผิดชอบ 108 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา มีคำขวัญที่ว่า “ดินแดนแห่งวานร นครแห่งการเรียนรู้”

ปัจจุบันทางสวนสัตว์ลพบุรีเปิดรับจิตอาสาเข้าทำงานทุกวันในเวลา 08.30-16.00 น. ลักษณะงานมีทั้งงานทำความสะอาดพื้นที่ ดูแลสัตว์ ให้อาหารสัตว์ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือติดต่อมาร่วมงานได้โดยประสานงานทางเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าที่ เบอร์ 036-413551