ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Monthly archive September, 2010

สุขแท้กลางใจเรา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๓ คำปรารภ ใคร ๆ ก็อยากได้สิ่งดีRead more

 

เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โดย พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๓ คำปรารภ กระแสโลกา ภิวัตน์ได้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนRead more

 

ความสุขที่ปลายจมูก

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โดย  พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๓ Attachment Size kwamsukatNose.pdfRead more

 

เด็กๆกับภัยพิบัติ เกมและแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : children_in_disasters_games_and_guidlibes_in_thai.pdf

 

คู่มืออาสาสมัคร สภากาชาดไทย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : trcs_volunteer_manual.pdf สภากาชาดไทยรับผิดชอบภาคกิจในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และผู้ประสบภัยให้รอดชีวิต และมีความเป้นอยู่ที่ดีตามภารกิจแก่นหลัก 4 ประการRead more

 

ปฏิวัติจิตสำนึก – ชาติวิกฤต พลิกจิตถ้วนหน้า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : patiwatjit.pdf

 

งานทำ งามธรรม โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : project_khunatham.pdf

 

ความเห็นล่าสุด