ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Monthly archive June, 2013

แอน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ครูดอยอาสา

 

แคท

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ปลูกป่าชายเลน, อยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม

 

แอม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เวลาที่เห็นหมาจรจัดหรือหมาที่ไม่มีบ้านแล้วรู้สึกแย่มากๆ อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ความช่วยเหลือและมอบความสุขให้กพวกมันเท่าที่จะ ทำได้

 

alice

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศทางสังคม เช่นผู้พิการ, ต้องการเห็นคนอื่นสบายขึ้นจากสิ่งที่เป็นอยูา่

 

gift

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ช่วยเหลือผู้คน พัตนาชนบท ซ่อมแซมโรงเรียน บริจาคสิ่งของ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

หนุ่ย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ช่วยด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนเกี่ยวกับการเกษตร, ขับรถยนต์ได้

 

โบนัส

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สอนหนังสือเด็ก กับ พัฒนาชุมชน, ชอบ ทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม, ได้สอนหนังสือให้กับเด็กที่ไม่ได้รับความรู้บนดอยและช่วยพัฒนาหมู่บ้าน

 

chokijung

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ช่วยเหลือสัตว์, อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมน่าอยู่

 

Dalanya

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สิ่งแวดล้อม ,เด็ก,สตรี,พัฒนาชุมชน

 

สุพัตรา ทาเวอรเนอร์

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

พัฒนาชุมชนและชนบท, อยากทำงานช่วยเหลือสังคม อยากมีส่วนในการช่วยพัฒนาเยาวชนและเป็นอีกหนึ่งกำลังที่สร้างสรรค์ให้สังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยากเห็นสังคมไทยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เหมือนคืนกำไรสู่สังคม

 

harithasadin_aong

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กู้ภัย ดับเพลิง, ช่วยเหลือสังคม สร้างสรรค์สิ่งดีดี เพื่อให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น, ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม สร้างสรรค์และแบ่งปันสิ่งดีดีRead more

 

ananaun

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เลี้ยงเด็ก,

 

Miizaki

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สอนหนังสือเด็ก ดูแลคนชรา, รู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมบ้านเมือง

 

เด็กกู้ภัย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน,

 

Sunney

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

หน้าตาไม่หล่อ เท่าใจ , ช่วยเหลือได้ทุกประเภท

 

สุนทรีย์พร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

พูดน้อย ขี้อาย ชอบช่วยเหลือคนอื่น, อยากทำอะไรดีๆเพื่อสังคมบ้าง อยากทำตัวให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สังคม

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด