รับสมัครนักศึกษาและประชาชนทั่วไป อบรมและประกวดออกแบบสื่อดิจิตอล “ไม่ได้ยิน ไม่เท่ากับหูหนวก”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรม ล่าสุด จากทางสมาคมผู้ใช้ประสาทหูเทียม-ประเทศไทย และ โครงการอาสาสมัครไฟ-ฟ้า จากทีเอ็มบี รับสมัคร ประชาชน หรือRead more