ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Monthly archive September, 2009

บันทึกรักจากพี่อาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เปิดบันทึกด้านพัฒนาการเด็กจาก อาสาสมัคร รุ่น 7  Attachment Size memory7.pdf 333.27 KB

 

คู่มือชุมนุมอย่างสันติวิธี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สมาทานศีลเพื่อการชุมนุมอย่างสันติ ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาร่วมกันในที่นี้ด้วยความมุ่ง หมายที่จะรักษาธรรมะ คือความถูกต้องดีงามให้เป็นหลักของแผ่นดิน ดังนั้นจึงขอสมาทานเอาธรรมะเป็นข้อปฏิบัติในการ ชุมนุมดังต่อไปนี้ •  ข้าพเจ้าจะไม่ใช้กำลังทำร้ายผู้ใด • Read more

 

นิเวศน์ภาวนา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 241_1334.pdf  

 

เผชิญความตายอย่างสงบ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 240_6014.pdf  

 

วิธีคิดกระบวนระบบ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 239_3350.pdf

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงร่วม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 238_8779.pdf

 

นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 217_8116.pdf

 

งาน พลังกลุ่ม และ ความสุข

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 236_4663.pdf

 

จิตตศิลป์

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 235_8274.pdf

 

การเจริญสติวิปัสสนา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 233_3216.pdf

 

บันทึกความสำเร็จเยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 223_4436.pdf

 

ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 187_8582.pdf

 

เป็นคนดีได้อย่างไร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 163_4967.pdf

 

ปาฐกถาพิเศษ ในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 3

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 183_3413.pdf

 

รวมภาพถ่ายการประกวด เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 243_6968.pdf

 

จิตอาสาพลังสร้างโลก

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม Attachment Size 70_5927.pdf 69.82 KB 71_6330.pdf 317.72 KBRead more

 

การศึกษาแนวทางการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม ผ่านระบบการศึกษา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 162_9282.pdf

 

คู่มือการพัฒนาจิตอาสาพนักงานในองค์กรธุรกิจสู่ความในวิถีการทำงาน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 213_7058.pdf

 

ระบบบริหารจัดการงานอาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 217_8116.pdf

 

การทำงานเชิงอาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 234_9196.pdf ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม  

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด