ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Monthly archive September, 2009

volunteering and social activism

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Volunteering_and_Social_Activism_FINAL.pdf

 

เรื่องเล่าจิตอาสา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : talk about volunterspitit.pdf

 

หลักสันติธรรมประจำโลก

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 1-1.pdf

 

ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดการความดี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : art management for good people.pdf

 

Paper two impacting on volunteering

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : paper-two-impacting.pdf

 

Paper one recognition and valuing

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : paper-one-recognition-and-valuing.pdf

 

มัคคุเทศน์ท่องธารธรรม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Mukkutesd

 

แผนที่คนดี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

 

อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของสำนึกบัณฑิตอาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : past present future of volunteer.pdf

 

เสริมจิตสำนึกอาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : recognize volunteering.pdf

 

สร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณ กับ โครงการ “ฉลาดทำบุญ”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : good benefaction.pdf

 

อาสาสมัครกับการพัฒนาตนเอง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : volunteer and human.pdf

 

How The Internet has changed volunteering

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : how internet chnage volun.pdf

 

Welcome Home

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : welcome.pdf

 

Annual Report 2005 : I can’t do it without you

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Annual_Report.pdf

 

Ready for Flood

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : ready for flood.pdf

 

Individual Giving Survey 2006

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : givesurveysing.pdf

 

Exhibiting Support

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Exhibiting_Support.pdf

 

Volunteer Protection Act 2001

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : volunteerActaussy.pdf

 

Grants Scrapbook March-April 2004

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : GRANTS SCRAPBOOK.pdf

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด