ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Monthly archive August, 2013

bank

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

งานที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

อ๊อฟ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อยากเป็นจุดเล็กๆในการสร้างโอกาสให้ผู้อื่น, ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

 

ขนุน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สอนหนังสือเด็ก, มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น ให้คำปรึกษาสิ่งที่ผู้อื่นทุกข์ใจ และรู้สึกภูมิใจในตัวเอง สร้างคุณค่าให้ตัวเอง

 

แอน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ครูอาสาสมัครบนดอยระยะยาว, เป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กในการได้เป็นครูจิตอาสาได้สอนหนังสือเด็กบนดอย

 

Oy

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

พัฒนาชุมชน ช่วยเหลือผู้ป่วย เด็ก ผู้พิการ ฯลฯ,

 

เพลง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ชื่นชอบงานเกี่ยวกับสัตว์ทั้ง สัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า สามารถเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ,

 

ตอง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ยากช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสานต่องานอาสาสมัครที่เคยทำ

 

นุ่น

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ดีใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นตามความสามารถของเรา รู้สึกว่าเรามีคุณค่าแล้วก็หาพื้นที่ของเราเจอแล้ว,

 

Eve

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง, อยากเปิดโลกทัศน์คนที่ไม่สามารถอ่าหนังสือได้ เพราะส่วนตัวชอบอ่านหนังสือ

 

เฟิร์น

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สอนหนังสือเด็ก ,รักษาสิ่งแวดล้อม, อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคม

 

manow

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สร้างอาคารบ้านเรือน สอนหนังสือ, พร้อมสู้ พร้อมลุยเสมอ

 

มิ่ม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ครูอาส

 

tum

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ช่วยเหลือผู้ที่เดือนร้อนในภัยพิบัติต่าง ๆ, อยากมีส่วนร่วมในการเป็นคนที่ดี เพื่อเราเองและสังคม ประเทศชาติ

 

Oil

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

การศึกษา ตามถิ่นธุรกันดาร, เป็นส่วนหนึ่งของงานอาสาที่ทำเพื่อเด็ก ทุกเรื่อง

 

ความเห็นล่าสุด