ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Monthly archive October, 2013

แพท

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

พัฒนาชุมชนและชนบท, อยากทำตัวเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

ลูกปลา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง เด็ก สตรี และคนชรา, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, พัฒนาชุมชน ค่ะ

 

คุณชาย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มีจิตอาสา อยากลองช่วยเหลือสังคมและผู้ที่เดือดร้อน หรือด้อยโอกาสกว่าตนเอง เท่าที่มีกำลังจะทำได้

 

น้องน้ำ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ฟื้นฟูจิตใจแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมค่ะ

 
Image Not Available

การศึกษาและประยุกต์บทเรียนงานอาสาสมัครจากต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบอาสาสมัครในประเทศไทย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : final-VSN.doc

 

ป๋วย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อ่านหนังสือ สอนหนังสือ ปลูกต้นไม้, อยากแบ่งปัน และช่วยเหลือ แค่เล็กๆน้อยๆก็ยังดี

 

โป้ง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ช่วยเหลือผู้ยากไร้/ผู้พิการ/ผู้ไร้ความสามารถ

 

หนุ่ย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ต้องการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์เพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุด, สอนหนังสือ นัทนาการ

 

Pimmy

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ช่วยเหลือเด็ก คนพิการ และสัตว์, รู้สึกดี รู้สึกมีความสุข คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขได้

 

AOF

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา, อยากเป็นจุดเล็กๆในการสร้างโอกาสให้ผู้อื่น

 

แจ็ดส

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

พัฒนาสิ่งแวล้อม ชุมชนชนบท, รู้สึกว่า ได้เป็นอีกแรงหนึ่งที่ได้ร่วมช่วยเหลือ แบ่งปัน สิ่งที่ดีต่างๆกับผู้อื่น

 

กุ๊ก

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ช่วยเหลือสังคม,อยากช่วยเหลือเด็กๆผู้ยากไร้

 

ส้ม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สอนหนังสือเด็ก ช่วยเหลือสัตว์, เราเป็นคนที่เกิดเเผ่นดินเดียวกัน ถ้าช่วยอะไรกันได้ก็ต้องช่วยค่ะ ช่วยเขาเเล้วเรามีความสุขก็พอเเล้วค่ะ

 

opor

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เด็กและเยาวชน คนชรา/ยากไร้/ช่วยเหลือสัตว์, ยินดีและเต็มใจในงานจิตอาสาค่ะ

 

ทัช

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รู้สึกดีเมื่อได้เป็นผู้ให้

 

ความเห็นล่าสุด