ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Monthly archive May, 2022

อาสาสมัคร – โควิดแคร์ 2565

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาสมัคร-โควิดแคร์ เปิดรับสมัครอาสาที่สนใจทำกิจกรรมอาสา อาธิ แยกยา แพ็คของต่างๆ เพื่อส่งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิดและกลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาส  สถานที่ทำกิจกรรมRead more

 

ตามหาหนังสือนิทานเพื่อฟื้นฟูเสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กด้อยโอกาส

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

หนังสือนิทานเป็นเสมือนแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญาให้กับหนูๆน้องๆ ทั้งภาพ สี ตัวละคร หรือแม้แต่ข้อความในหนังสือ ที่จุดประกายจินตนาการทางความคิดให้กับเด็กๆ ปัจจุบันหลายพื้นที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่อย่างต่อเนื่อง เด็กหลายคนต้องหยุดเรียนอยู่บ้านRead more

 

เพ้นท์ถุงแพ็คยาส่งใจ เพื่อผู้ป่วยHI CI ชุมชนกลุ่มเปราะบางด้อยโอกาส 2 เม.ย.65

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการ จิตอาสา..เพ้นท์ลายกระเป๋ายาและเขียนการ์ด  เพื่อใช้แพ็คยาส่งต่อให้ผู้ติดเชื้อCOVID ที่กลุ่มเปาะบาง ด้อยโอกาส เช่น ชุมชนคนจนเมือง ผู้ป่วยเรื้อรัง คนสูงวัย และต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นต้น แม้สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายลงRead more

 

อาสา “มาฆบูชา” จัดของแพ็คของเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 16 ก.พ. 65,  Feb. 16, 22

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

จิตอาสา..จัดจัดของแพ็คของ เพื่อส่งต่อให้กลุ่มเปาะบาง ด้อยโอกาส เช่น ชุมชนคนจนเมือง ผู้ป่วยเรื้อรัง คนสูงวัย คนพิการ เป็นต้น สิ่งจำเป็นเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนในชีวิตประจำวัน ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง กลุ่มเปราะบางเหล่านี้เข้าถึงได้ยาก ในขณะเดียวกันจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่มีรายได้ลดลงมีจำนวนมากขึ้น               เราจัดกิจกรรมจัดของแพ็คของเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง แทนความความใยให้เพื่อนร่วมสังคม ประกอบด้วย แพมเพิสผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ สายยางให้อาหาร และสิ่งจำเป็นอื่นๆ พร้อมการ์ดส่งกำลังใจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันส่งต่อกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ นอกเหนือจากที่อาสาสมัครได้ร่วมสมทบค่าอุปกรณ์ในการจัดแพมเพิสแล้ว ยังเป็นการส่งต่อกำลังใจดี ๆผ่านการเขียนการ์ดให้กำลังใจสร้างแรงใจให้พวกเขาได้รับรู้ถึงการแบ่งปันต่อๆไปไม่รู้จบRead more

 

อาสาก่อน “Valentine” ลงลายกระเป๋าผ้า  13,14 ก.พ. 65 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand Dec. 13,14, 2022

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมอาสาสมัคร “จิตอาสาลงลายกระเป๋าผ้าเพื่องานพัฒนาเด็กด้อยโอกาส” ได้ทำต่อเนื่องมาหลายปี เพื่อสนับสนุนทุนและสิ่งของจำเป็นให้ศูนย์เด็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ต่อมาเราขยายการสนับสนุนให้ครอบคลุมปัญหาด้านเด็กที่มีความหลากหลายไม่เฉพาะในศูนย์เด็กด้อยโอกาสในเมืองและต่างจังหวัด ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในประเทศและอาเซียน (ASEAN) ที่เปลี่ยนไปทำให้ประเด็นและพื้นที่งานสนับสนุนด้านเด็กและเยาวชนหลากหลายขึ้น กล่าวคือ สนับสนุนศูนย์เด็ก ศูนย์การศึกษา ครอบคลุมเด็กในศูนย์อพยพ เด็กย้ายถิ่น เด็กลูกแรงงาน และเด็กในไซต์งานก่อสร้างและทั้งเด็กไทยและเด็กจากประเทศเพื่อนบ้าน ASEAN หรือเด็กจากการอพยพจากประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ในส่วนศูนย์เด็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเดิม ก็ยังคงให้การสนับสนุนต่อไป เพราะเรายังมีศูนย์เด็ก โรงเรียนขนาดเล็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชนมากมาย ขาดแคลนปัจจัยจำเป็น เช่นRead more

 

อาสา เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 12 ก.พ. 65 T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in Thailand; Feb,12, 2022

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เพื่อการป้องกัน COVID-19 ทางมูลนิธิฯได้ฉีดฆ่าเชื้อห้องทำกิจกรรม ห้องน้ำ และเตรียมเจลล้างมือไว้ให้อาสาสมัคร ให้อาสาเตรียมหน้ากากอนามัยไปเอง และแนะนำให้นำขวดใส่น้ำดื่มไปเองเพื่อป้องกันใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ทางเราแนะนำท่านควรพกช้อนตักอาหารเอง และให้เลือกทานอาหารปรุงร้อนเมื่ออยู่นอกบ้าน จิตอาสา “เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง” เป็นกิจกรรมอาสาสมัครที่เริ่มจากการทำกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยไตเรื้อรังกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องล้างไตถี่ สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง และผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรอคิวฟอกไตนาน ซึ่งนอกจากเสียเวลามากแล้วยังมีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งมีหลายคนเกิดโรคเรื้อรังต่อเนื่องอื่นๆตามมาด้วย จากการทำกิจกรรมกับผู้ป่วยไตเรื้อรังทำให้เราได้เรียนรู้ว่ายังมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากหลายสาเหตุซึ่งมีความทุกข์ยากและลำบากไม่น้อยกว่าผู้ป่วยไต อาทิRead more

 

อาสาสมัคร “น้ำใจ” คัดแยกยาเพื่อจุดบริการสุขภาพชุมชนและส่งมอบ รพ.ในถิ่นทุรกันดาร  5 ก.พ.65 ณ ชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจัดกิจกรรมอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำทุกเดือน และรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำส่งตามวัตถุประสงค์ต่างๆ กิจกรรมอาสานอกจากผู้อาสาบริจาคสิ่งของ และอาสาสมัครที่มาร่วมกิจกรรมตามที่เราประชาสัมพันธ์ไป ในการทำงานจิตอาสาเรายังส่งเสริมการทำกิจกรรมโดยความร่วมมือของอาสาสมัครในทุกบทบาทและหน้าที่ อย่างกิจกรรมอาสาแยกยา เราได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องหลายปี เพื่อส่งมอบยาส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และได้รับการตอบรับจากทั้งอาสาสมัครคัดแยกยาและผู้รับปลายทางเป็นอย่างดี และหลังจากสถานการณ์Covid-19 เร่ิมดีขึ้น มีหลายต่อหลสนชุมชนที่กำลังรอการฟื้นฟู เป็นที่มาของการกระจายยาต่างๆไปยังศูนย์บริการสุขภาพชุมชน เพื่อใช้สำหรับบรรเทาอาการป่วยและดูแลสุขภาพเบื้องต้น เราต้องการอาสาสมัครที่มาช่วยงานแยกRead more

 

11-13/02/2020 Before Volutine 2022 ความสุขวิทยา อาสาบนสายน้ำ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Before Volutine 2022 ความสุขวิทยา อาสาบนสายน้ำ โรงบ่มอารมณ์สุข “ก่อเสริมเติมรักษ์ ก่อนดอกรักจะผลิบาน เพื่อการศึกษา”Read more

 

อาสา เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  15,16 มกราคม 65  T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically Ill Patients in Thailand; Jan,15,16, 2022  

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

  อาสา เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  15,16 มกราคม 65 T-Shirt Painting Volunteer to Support Chronically IllRead more

 

อาสา เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีทีได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด 15,16 ,มกราคม, 65  “Sharing Brooches” volunteer  Jan.15,16 2022     

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสา เข็มกลัดแบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีทีได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด 15,16 ,มกราคม, 65 “Sharing Brooches” volunteer  Jan.15,16 2022   ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) @ 4th ThaiRead more

 

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 18-19 ธค. 64   Volunteer to Create Learning Material on Canvas – in Thailand Dec. 18, and 19, 20201  ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ 4th Fl., Thai Volunteer Service Bldg. 

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เมื่อสถานการณ์โควิดที่พึ่งเริ่มคลี่คลาย เด็กๆในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้ามาเรียนอีกครั้ง สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำการเรียนการสอน ให้น่าสนใจและส่งเสริมแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้มากขึ้น  ทั่งนี้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างบนผืนผ้าเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่เหมาะกับเด็กและเยาวชน สามารถสร้างสีสัน เคลื่อนย้ายพกพาได้สะดวก ใช้งานได้ระยะยาวเพราะทนทานและสามารถสร้างสรรค์ได้ตามวัตถุประสงค์…  อย่างไรก็ตามโอกาสในการเข้าถึงสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน หรือกลุ่มเรียนรู้ต่างๆไม่เท่าเทียมกัน ยังมีสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนแออัด และพื้นที่ด้อยโอกาส ที่ไม่สามารถจัดหาสื่อการเรียนการรู้ได้เอง …  มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจึงจัดกิจกรรมจิตอาสา “สร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า” เพื่อมอบโอกาสแก่ ศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียน กลุ่มด้อยโอกาสทั้งในต่างจังหวัดและพื้นที่ชุมชนด้อยโอกาสในRead more

 

อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส  18-19 ธ.ค. 64   Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand Dec. 18, and 19, 20201  ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ 4th Fl., Thai Volunteer Service Bldg. 

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมอาสาสมัคร “จิตอาสาลงลายกระเป๋าผ้าเพื่องานพัฒนาเด็กด้อยโอกาส” ได้ทำต่อเนื่องมาหลายปี  เพื่อสนับสนุนทุนและสิ่งของจำเป็นให้ศูนย์เด็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ต่อมาเราขยายการสนับสนุนให้ครอบคลุมปัญหาด้านเด็กที่มีความหลากหลายไม่เฉพาะในศูนย์เด็กด้อยโอกาสในเมืองและต่างจังหวัด ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในประเทศและอาเซียน (ASEAN) ที่เปลี่ยนไปทำให้ประเด็นและพื้นที่งานสนับสนุนด้านเด็กและเยาวชนหลากหลายขึ้น กล่าวคือ สนับสนุนศูนย์เด็ก ศูนย์การศึกษา  ครอบคลุมเด็กในศูนย์อพยพ เด็กย้ายถิ่น เด็กลูกแรงงาน และเด็กในไซต์งานก่อสร้างและทั้งเด็กไทยและเด็กจากประเทศเพื่อนบ้าน ASEAN หรือเด็กจากการอพยพจากประเทศอื่นๆ  ทั้งนี้ในส่วนศูนย์เด็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเดิม ก็ยังคงให้การสนับสนุนต่อไป เพราะเรายังมีศูนย์เด็ก โรงเรียนขนาดเล็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชนมากมาย ขาดแคลนปัจจัยจำเป็น เช่น ของใช้จำเป็นประจำวัน อาหาร ข้าวสาร อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนRead more

 

อาสาจัดชุด Covid Care 11-12 ธค. 64 Volunteer to Prepare Covid-Care Set Dec. 11-12, 21

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการ จิตอาสา..จัดชุด Covid care  เพื่อส่งต่อให้กลุ่มเปาะบาง ด้อยโอกาส เชุ่น ชุมชนคนจนเมือง ผู้ป่วยเรื้อรัง คนสูงวัย คนพิการRead more

 

อาสาช่วยปรับปรุงพื้นที่สวน เพิ่มพื้นที่สีเขียวกลางกรุง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาช่วยปรับปรุงพื้นที่สวน เพิ่มพื้นที่สีเขียวกลางกรุง   26 , 27, 28  พฤศจิกายน 2564Read more

 

นั่งรถไฟ ไปพัฒนา รร.อยุธยา 27 พ.ย. 64

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

  กิจกรรมเราเต็มไว คนชอบไปแล้วไปอีก ท่านใดสนใจ แนะนำรีบสมัครครับ ถึงไม่สะดวกค่าสมัครตอนนี้ ก็ขอให้รีบทัก เรายินดีช่วยทุกท่านให้ได้ไปครับ .Read more

 

อาสาพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 5 ธันวาคม 2564

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

  กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ถนอมราษฏร์บำรุง) ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มาช่วยกันพัฒนาห้องสมุดให้น้อง ๆRead more

 

อาสาจัดแยกของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

?รับอาสาสมัคร? จัดแยกของช่วยน้ำท่วม อาทิตย์ที่ 7 พ.ย. 64 เวลา 10:00-15:00 น.Read more

 

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 64 อาสาทำดี ฟื้นฟูโรงเรียน “หลังน้ำท่วม” โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว(สำลีเคลือบราษฎร์บำรุง) อ.เมือง จ.พระนครศรี อยุธยา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 64 อาสาทำดี  ฟื้นฟูโรงเรียน  “หลังน้ำท่วม”  โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว(สำลีเคลือบราษฎร์บำรุง) อ.เมือง จ.พระนครศรี อยุธยาRead more

 

รุ่น 2 ปี 64 วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 64 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ทะเลไทย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รุ่น 2 ปี 64 วันอาทิตย์ที่  19  ธันวาคม 64 รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศRead more

 

วันที่ 08-10 มกราคม 65 รับสมัคร อาสาห้องเรียนเรือนแพ รุ่น9 จัดวันเด็กให้ ร.ร.บ้านก้อจัดสรร+หน่วยแพทย์อาสา+ปรับปรุงห้องเรียน เรือนแพ อ.ลี้ จ.ลำพูน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

“ วันที่  08 – 10  มกราคม  65 ”  รับสมัคร  “ อาสาห้องเรียนเรือนแพ  รุ่น 9 ” จัดวันเด็กให้ ร.ร.บ้านก้อจัดสรร+หน่วยแพทย์อาสา+ปรับปรุงห้องเรียน เรือนแพ  อ. ลี้ จ.ลำพูน  Read more

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด