ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Monthly archive December, 2016

27 ธันวาคม วันจิตอาสา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

นอกจากวันนี้จะเป็น วันที่ ๒๗ ของเดือน นอกจากวันนี้จะเป็น วันที่ ๓๖๒ ในปีอธิกสุรทิน นอกจากวันนี้จะเป็นRead more

 

จิตอาสา การเป็น “ผู้ให้” ทำแล้วได้อะไร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

จิตอาสา ทำแล้วได้อะไร เมื่อพูดถึงงานอาสาสมัคร หลายคนที่ไม่เคยลองอาจมีคำถามว่า “อุทิศตนทำเพื่อผู้อื่น แล้วตัวเองจะได้อะไร” ฉบับนี้มีคำตอบจากผู้อุทิศตนเพื่องานอาสา “ตัวจริง” มายืนยันการันตีสรรพคุณของยาวิเศษขนานนี้Read more

 

จิตอาสา คืออะไร… สมัยก่อน ได้ยินแต่คำว่า อาสาสมัคร

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

“จิตอาสา”…คืออะไร…สมัยก่อน ได้ยินแต่คำว่า “อาสาสมัคร” พอมาสมัยนี้…มีคำว่า “จิตอาสา”… เมื่อกล่าวถึง “อาสาสมัคร” จะมีอีกคำหนึ่งที่มักจะถูกกล่าวถึงควบคู่กันเสมอ นั่นคือ คำว่า “จิตอาสา” ที่นี้มาดูกันว่าคำสองคำนี้ มีความสำคัญและความหมายแตกต่างกันอย่างไร อาสาสมัคร (Volunteer) Read more

 

เหตุการณ์ สึนามิ ในไทย และจุดกำเนิดเครือข่ายจิตอาสา

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

25 ธันวาคม 2547 หนึ่งวันก่อนเกิดเหตุการณ์ “สึนามิ”ในเมืองไทย แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพRead more

 

ความหมายของจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

จิตอาสา” หนทางอยู่ร่วมกันในสังคม เริ่มที่คุณ.. การร่วมมือกันรณรงค์ส่งเสริม “จิตอาสา” ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นการเรียก “น้ำใจงาม”ของคนไทย ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งRead more

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในกองพล ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรณีศึกษา มหาอุทกภัย ปี 2554ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาแนวคิดจาก เอกสารวรรณกรรม และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งRead more

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด