ครูแนนค่ะ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สนใจประเด็นงานด้านการส่งเสริมวิชาชีพ และสะดวกที่จะลงปฏิบัติงานได้ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร งานอาสาสมัครที่สามารถทำได้คือ อาสาสอนหนังให้แก่น้องๆ จัดอบรม การทำเครื่องประดับจากเชือกเทียนค่ะ สำหรับผู้ด้อยโอกาส และเยาวชนที่สนใจ อยากหารายได้เสริมRead more