ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Monthly archive September, 2013

บี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อยากทำอะไรบ้าง เพื่อสังคม, มีความสามารถ ด้านการออกแบบ สามารถใช้   illustrator  photoshop หากมีอะไรRead more

 

แม๊กกี้

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สอนวิชาชีพ,เด็ก,สตรี,คนป่วย,ชุมชน,สันทนาการ อื่นๆ, ปรารถนาที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันในสิ่งที่ตนเองสามารถช่วยได้ในสังคม อีกหนึ่งในจิตอาสาที่อยากให้ และเห็นผู้รับมีความสุข

 

Numm

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ช่วยเหลือสัตว์ป่า ปลูกป่า สร้างฝาย ปลูกปะการัง, อยากเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้แก่สังคมและประเทศชาติ

 

tod

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาพัฒนา, ต้องการตอบแทนให้กับสังคม

 

Bobby

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

งานรณรงค์ลดขยะพลาสติก

 

มิ้น

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ด้านการแพทย์และพยาบาล

 

ฝ้าย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อยากออกช่วยเหลือธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้่างโรงเรียน ให้กับถิ่นชนบทที่คลาดแคลน  สนใจอยากร่วมกิจกรรมออกค่ายอาสา ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน อยู่ตามพื้นที่ๆ เข้าถึงลำบาก ช่วยเหลือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมRead more

 

เชอรี่

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สอนหนังสือ/พัฒนาชนบท, ความใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาส

 

ของขวัญ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ประสบการณ์และความประทับใจจากต่างสถานที่ จากต่างวัฒนธรรม มักจะสอนให้เราเข้มแข็งและเป็นผู้ให้ได้เสมอ,

 

ศักดิ์

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน และ สันทนาการ การท่องเที่ยว, ไม่ใช่เพราะว่างงานจึงได้สมัครอาสา…แต่อยากใช้ความรู้ในเรื่องของงานบริการถ่ายทอดให้กับน้อง

 

หนังสือคู่มือพึ่งตนเอง บ้านดินวิธีง่ายๆ ของคนอยากมีบ้าน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

หนังสือคู่มือพึ่งตนเอง บ้านดินวิธีง่ายๆ ของคนอยากมีบ้าน ชุดใหม่  เพิ่ม บ้านก้อนฟาง เล่มนี้  แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ Read more

 

ก้านตอง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อยากได้ประสบการณ์ในการสอนเด็กเล็ก และได้ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีตามวัยของเค้า

 

ปอย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ช่วยคนตาบอด สอน+อ่านหนังสือ ทำกิจกรรม, งานด้านสิ่งแวดล้อม

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด