ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

ห้องสมุด

เอกสารประกอบการประชุม เวทีมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัคร 2019

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ เวทีประชุมมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัคร “Unlocking the Power of Volunteering : ContributionsRead more

 
Image Not Available

บันทึกกิจกรรม การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ “ด้านบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” Volunteer Management for Sustainable Development TrainingRead more

 

คู่มือออกแบบสภาพแวดล้อน สำหรับผู้พิการ และคนทุกวัย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดาวโหลด

 
Image Not Available

สรุปประชุม งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

พิธีเปิด ประธานเปิดงาน – พิธีเปิด งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ ๑ – อาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคมRead more

 

คู่มือการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

คู่มือการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 32 ชั่วโมง จาก สภาพปัญหาและสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม โดยรวมการส่งเสริมสุขภาพRead more

 

คู่มือเลือกชนิดพรรณไม้ เพื่อปลูกป่าป้องกันอุทกภัย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สำนักงานหอพรรณไม้ พ.ศ. 2555 หนังสือคู่มือสำหรับการเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสม สำหรับการปลูกป่าเพื่อป้องกันอุทกภัย จำนวน 80 ชนิด แบ่งเป็นไม้โตเร็วRead more

 

The Big Tent: Corporate Volunteering in the Global Age

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : The Big Tent: Corporate Volunteering in the GlobalRead more

 

Leading Together in the Face of Disaster, the report of a special Global Dialogue between corporations and NGOs

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Final-Disaster-Dialogue-Report-Sep-13.pdf

 

Global Corporate Volunteering: A strategic tool to involve companies and employees in the fight against poverty

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Global Corporate Volunteering: A strategic tool to involveRead more

 

Youth, Volunteering and Employment

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Youth-Volunteering-Employment-Report.pdf

 

2014_UNV Forum paper International Volunteering and Governance

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 2014_UNV Forum paper International Volunteering and Governance

 

UNV’s experience in strengthening volunteering and volunteer infrastructures

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Attachment Size UNV’s experience in strengthening volunteering and volunteerRead more

 

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว ฉบับแปลภาษาไทย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้ายแรงมากและไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกับในหลายๆประเทศเช่น ญี่ปุ่น ก็ตาม แต่ถึงอย่างนั้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็ไม่สามารถคาดเดาได้ คนไทยจึงควรจะเรียนรู้ถึงวิธีป้องกันและรับมือเอาไว้ เผื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกในอนาคตนั่นเองครับ บทความนี้ผมเลยมี คู่มือการรับมือแผ่นดินไหวRead more

 

แผนที่จิตอาสา ฉบับปี ๒๕๕๕

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

แผนที่จิตอาสา ฉบับปี ๒๕๕๕ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายซึ่งสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร จากทั่วประเทศ ด้วยความตั้งใจที่อยากให้คนในสังคมได้ตระหนักและเข้าถึงข้อมูลการเป็นอาสา สมัคร โดยเฉพาะการเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งตนเองอาศัยอยู่ งานอาสาสมัครซึ่งบรรจุอยู่ในแผนที่จิตอาสาเล่มนี้ได้ถูกคัดกรองและตรวจสอบRead more

 

คู่มืออาสาสมัคร ในสถานการณ์ภัยพิบัติ อาสาสมัครสู้ไหว เมื่อภัยพิบัติมา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติอาสาสมัครดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นคุณค่าทางมนุษยธรรมระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างชัดแจ้ง จิตอาสาได้เบ่งบานอย่างประจักษ์ชัดในห้วงเวลาที่อาจร้ายแรงที่สุด อย่างไรก็ตามแม้ว่าในสถานการณ์ภัยพิบัติการทํางานต่างๆต้องปรับเปลี่ยนให้มีความรวดเร็วเพื่อให้ตอบสนองต่อความฉุกเฉิน แต่หากอาสาสมัครไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม หรือการทํางานของอาสาสมัครไม่มีการจัดการที่ดี อาจทําให้อาสาสมัครประสบภัยอันตรายเสียกับตัวเองก็เป็นได้ คู่มืออาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ จึงเป็นผลลัพธ์สืบเนื่องจากประสบการณ์ทํางานช่วงหลายปีที่ผ่านมาในฐานะองค์กรบริหารจัดการอาสาสมัครของเครือข่ายจิตอาสา รวมทั้งได้รับการRead more

 
Image Not Available

การศึกษาและประยุกต์บทเรียนงานอาสาสมัครจากต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบอาสาสมัครในประเทศไทย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : final-VSN.doc

 

หนังสือคู่มือพึ่งตนเอง บ้านดินวิธีง่ายๆ ของคนอยากมีบ้าน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

หนังสือคู่มือพึ่งตนเอง บ้านดินวิธีง่ายๆ ของคนอยากมีบ้าน ชุดใหม่  เพิ่ม บ้านก้อนฟาง เล่มนี้  แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ Read more

 

สุขแท้กลางใจเรา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๓ คำปรารภ ใคร ๆ ก็อยากได้สิ่งดีRead more

 

เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โดย พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๓ คำปรารภ กระแสโลกา ภิวัตน์ได้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนRead more

 

ความสุขที่ปลายจมูก

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โดย  พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๓ Attachment Size kwamsukatNose.pdfRead more

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด