ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Monthly archive February, 2020

อาสาทำสมุดภาพระบายสีให้น้องๆ รร.ห่างไกล เสาร์ 25 เม.ย 63 (คลองสาน)

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาทำสมุดภาพระบายสีให้น้องๆ รร.ห่างไกล เสาร์ 25 เม.ย 63 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม สมุดภาพระบายสีRead more

 

อาสาสมัคร “ปักรัก ฝากใจ” 22 มี.ค. 63 Volunteer to Support Elderly Healthcare / Mar.22, 2020 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาสมัคร “ปักรัก ฝากใจ”  22 มี.ค. 63 Volunteer to SupportRead more

 

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 22 มี.ค. 63 Volunteer –To decorate tiny jars for Disaster Relief March,22,2020 ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg.

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาสมัครแต่งโอ่งจิ๋วน้ำใจช่วยภัยพิบัติ 22 มี.ค. 63   Volunteer –To decorate tinyRead more

 

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 22 มี.ค. 63 Volunteer to Create Learning Material on Canvas – in Thailand March.22, 2020 ณ ห้องสุจิตรา ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคม @ 4th Fl., TVS Bldg.

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 22 มี.ค. 63 Volunteer to Create Learning MaterialRead more

 

อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส 21 มี.ค.63 Painting Bag Volunteer to Support Child Development Center in Thailand Mar 21, 2020 ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ 4th Fl., Thai Volunteer Service Bldg.

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาลงลายกระเป๋าผ้า เพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส  21 มี.ค.63 Painting Bag Volunteer to SupportRead more

 

อาสา หมอนหนุนอุ่นรัก 21 มี.ค. 63 Volunteer to Produce pillow for Disadvantaged Preschoolers in Thailand / March,21, 2020 ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสา หมอนหนุนอุ่นรัก 21 มี.ค. 63 Volunteer to Produce pillowRead more

 

ฺรับสมัครอาสาช่วยขายสินค้า yard sale#57 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 ที่รพ.มิชชั่น กทม.

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020 รับสมัคร  1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาลRead more

 

ชวนน้องๆ ทำดีจิตอาสา ที่เกาะเกร็ด

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

?????กลุ่มจิตอาสาพุทธะ ร่วมกับ วัดเสาธงทอง เกาะเกร็ด⚘☘️?? ???????ปิดเทอม ชวนเด็กๆ ปั่นจักรยาน ทำจิตอาสาเรียนรู้นอกห้องเรียน วันเสาร์ที่Read more

 

ล่องเรือปลูกป่าท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมปลูกป่าเพื่อรักษาธรรมชาติเขื่อนขุนด่านปราการชล และยังปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังให้เราทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่ายพรหมโยธี ภายในค่ายพรหมโยธี มีผืนป่าอุดมสมบูรณ์ แวดล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ บรรยากาศเงียบสงบ ซึ่งล้วนดึงดูดให้หิ่งห้อยนับแสนดวงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ส่องแสงสีเหลืองทองอร่ามยามค่ำคืนRead more

 

อาสาสมัคร “น้ำใจ” คัดแยกยาบริจาค 22ก.พ.2563 ณ ชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาสมัคร “น้ำใจ” คัดแยกยาบริจาค 22ก.พ.2563  ณ ชั้น 2 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจัดกิจกรรมอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำทุกเดือน และรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำส่งตามวัถุประสงค์ต่างๆ กิจกรรมอาสานอกจากผู้อาสาบริจาคสิ่งของRead more

 

อาสาสมัคร “เพลินทอยส์ T1” 14 มี.ค.63 Volunteer Producing Play and Learn Toys / Mar. 14, 2020 ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg.

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาสมัคร “เพลินทอยส์ T1”  14 มี.ค.63 Volunteer Producing Play andRead more

 

อาสา เข็มกลัดแบ่งปัน 14 มี.ค. 63 “Sharing Brooches” volunteer March.14, 2020 ชั้น 4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) @ 4th Thai Volunteer Service Bldg.

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสา เข็มกลัดแบ่งปัน 14 มี.ค. 63 “Sharing Brooches” volunteer  March.14,Read more

 

อาสาเพ้นท์ถุงผ้าให้น้องๆด้อยโอกาส อาทิตย์ 5 เม.ย63

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาเพ้นท์ถุงผ้าให้น้องๆด้อยโอกาส อาทิตย์ 5 เม.663 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน  ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเพ้นท์ถุงผ้าเพื่อน้องๆด้อยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกล การทำงานศิลปะ ช่วยฝึกสมาธิให้กับผู้ทำ เพราะการทำงานศิลปะต้องใช้ความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานRead more

 

ชวนน้องๆ ทำดีจิตอาสา ที่บางกะเจ้า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กลุ่มจิตอาสาพุทธะ ร่วมกับ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ปิดเทอมวันหยุด ชวนเด็กๆ ทำจิตอาสา เรียนรู้วิถีชุมชน ท่ามกลางธรรมชาติ วันอาทิตย์ที่Read more

 

ชวนน้องๆ ทำดีจิตอาสา ที่เกาะเกร็ด

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กลุ่มจิตอาสาพุทธะ ร่วมกับ วัดเสาธงทอง เกาะเกร็ด ปิดเทอม ชวนเด็กๆ ปั่นจักรยาน ทำจิตอาสาเรียนรู้นอกห้องเรียน วันเสาร์ที่Read more

 

อาสาสมัครผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 15 มี.ค. 63 Volunteer to make recycling pulp and paper clay – in Thailand March.15, 2020 ชั้น4 ห้องสุจิตรา อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม @ Thai Volunteer Service Bldg.

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาสมัครผลิตดินกระดาษรีไซเคิล 15 มี.ค. 63 Volunteer to make recycling pulpRead more

 

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 15 มี.ค. 63 Volunteer to Create Learning Material on Canvas – in Thailand March.15, 2020 ณ ห้องสุจิตรา ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคม @ 4th Fl., TVS Bldg.

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาสร้างสื่อการเรียนรู้บนผืนผ้า 15 มี.ค. 63 Volunteer to Create Learning MaterialRead more

 

รับ “ครูอาสา – ขึ้นดอย” Teacher Volunteer ปี 2563 มี.ค. – ส.ค. 2563

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับ “ครูอาสา – ขึ้นดอย” Teacher Volunteer   ปี 2563Read more

 

อาสาปลูกป่าทำโป่งผีเสื้ออุทยานแห่งชาติปางสีดา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการทำโป่งเทียมผีเสื้อ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับผีเสื้อและยังศึกษาธรรมชาติของผีเสื้อสายพันธุ์ต่างๆและควรศึกษาและอนุรักษ์ไว้แบบระบบนิเวศวิทยา กิจกรรมทำโป่งผีเสื้อปางสีดานั้น จัดขึ้นเดือนมิถุนายน – มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พื้นป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติและองค์การยูเนสโก ได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลก “เมืองผีเสื้อแห่งผืนป่าตะวันออก”Read more

 

ล่องรถไฟไปบำเพ็ญประโยชน์รอบเมืองเพชรบุรี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมทำดีรอบเมืองเพชรบุรี และเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองเพชรและสัมผัสวิถีชุมชนชาวบ้านแม่น้ำเพชรบุรี สำหรับสถานที่เรียนรู้ ตามเส้นทาง เล้งตะลอนทัวร์ตะลอนชิม ท่านจะได้เรียนรู้ไปชม 1 วัง 2Read more

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด