ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

ประชาสัมพันธ์

รับอาสาสมัคร มนุษย์ ไฟ-ฟ้า อาสาสอนน้อง รุ่นที่ 3

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

หัวข้อ รายละเอียด 1. ชื่อตำแหน่งงานอาสาสมัคร มนุษย์ไฟ-ฟ้า อาสาสอนน้อง (รุ่นที่ 3) 2.Read more

 

กิจกรรม Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 4

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรม Pen Pal Day “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 4” วันเสาร์ที่Read more

 

รับอาสาสมัครช่วยทำ INFOGRAPHIC ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ที่มาของโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use) ยา เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ทุกชีวิตขาดไม่ได้ แต่การใช้ยาเกินจำเป็นไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ซ้ำกลับนำสู่ผลตรงข้าม เพราะแม้ยามีคุณอนันต์Read more

 

ค่ายอาสาสมัครเปิดโลกที่เชิงแส

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เปิดโลกที่เชิงแส “ท่องเที่ยวอย่างไรให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและชุมชน” 2-4 มกราคม 2561 ณ ตำบลเชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาRead more

 

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ร่วมกิจกรรม Pen pal day ครั้งที่3

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

no คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 1 คุณ กวิสรา โลกC4:C19 2Read more

 

รับสมัคร พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 7

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี มูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้วRead more

 

กิจกรรม Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 3

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรม Pen Pal Day “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 3” วันเสาร์ที่Read more

 

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม กิจกรรม “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 2”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

no นำหน้า ชื่อ นามสกุล 1 คุณ กุลนิษฐ์ เจริญสุข 2Read more

 

กิจกรรม Pen Pal Day “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 2”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรม Pen Pal Day “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 2” วันที่Read more

 

ประกาศผลการคัดเลือกรอบใบสมัคร โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 9

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ประกาศผลการคัดเลือกรอบใบสมัคร โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 9 โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกรอบใบสมัคร เข้าสู่การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13-14 ตุลาคมRead more

 

รับอาสาสมัคร กิจกรรมในงาน Good Society Expo 2018

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับอาสาสมัคร กิจกรรมในงาน Good Society Expo 2018 ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายาRead more

 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านงานอาสาสมัคร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

  โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24 – 29 กันยายน 2561 ณRead more

 

รับอาสาสมัครในงาน Good Society Expo 2018

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ข้อมูลโครงการที่รับอาสาสมัคร (Good Society Expo 2018) งาน “Good Society Expo”Read more

 

ประกาศรายชื่อ อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 1

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ- นามสกุล 1 คุณ นิชกุล แซ่ฉี 2Read more

 

อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 1

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 24 ปี โดยมอบเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี มูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้วRead more

 

โครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก” รุ่นที่ 9

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก” รุ่นที่ 9 ในปี พ.ศ. 2557 – 2559Read more

 

รับอาสาสมัคร มนุษย์ ไฟ-ฟ้า อาสาสอนน้อง รุ่นที่ 2

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

หัวข้อ รายละเอียด 1. ชื่อตำแหน่งงานอาสาสมัคร มนุษย์ไฟ-ฟ้า อาสาสอนน้อง (รุ่นที่ 2) 2.Read more

 

ค่ายอาสาสมัครเพื่อการเรียนรู้ “เปิดโลกที่คูเต่า”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ค่ายอาสาสมัครเพื่อการเรียนรู้ “เปิดโลกที่คูเต่า” ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชนบ้านหัวนอนวัด ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฏาคมRead more

 

ประกาศรายชื่อ พี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 6

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

พี่เลี้ยงอาสาทางโทรศัพท์ 1 นางสาว ณัฐศรัณย์ บุญเลิศทวีสุข ให้คำปรึกษาเรื่องการเรียน 2 นาย พีรศักดิ์Read more

 

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก เปิดรับตำแหน่งผู้ช่วยโครงการทุนการศึกษา สำหรับผู้สนใจประเด็นด้านการศึกษา

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจประเด็นด้านการศึกษา รักในการทำงานอาสา ชอบเดินทา รักเด็ก อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศไทย “ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการทุนการศึกษา” โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.Read more

 

ความเห็นล่าสุด