ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Posts tagged "feature"

โครงการ ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 10

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นวาระการพัฒนาระดับชาติที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญ ต่างระดมกำลังความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ร่วมกันทำงานอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ละเลยให้ปัญหานี้เป็นปัญหาของครู ปัญหาของโรงเรียน ปัญหาของผู้จัดการศึกษา ที่จะต้องจัดการปัญหาทางการศึกษาที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองเพียงลำพังอีกต่อไปRead more

 

การประชุมสมาคมอาสาสมัครระหว่างประเทศ ระดับเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 16

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

การประชุมสมาคมอาสาสมัครระหว่างประเทศ ระดับเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 16 “Unlocking the Power of Volunteering”Read more

 

ความเห็นล่าสุด