โครงการ Plastic Audit Volunteer Leader เพื่อส่งเสริมทักษะทักษะการสื่อสารสู่สาธารณะ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กรีนพีซ ประเทศไทย จัดโครงการ Plastic Audit Volunteer Leader เพื่อส่งเสริมทักษะทักษะการสื่อสารสู่สาธารณะ การจัดกิจกรรมตรวจสอบแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติกRead more