ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

บทความ

ประสบการณ์ อาสาสอนหนังสือเด็กๆ | เรื่องเล่าอาสา (ไม่) สมัคร (เล่น) ๒

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ดิฉันนางสาวจิตตราภรณ์ รัตนบันรินทร์ เป็นนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้มีโอกาสเปิดสอนหนังสือให้กับนักเรียนชั้น ป.3 – ป.4 ที่บ้านของดิฉันRead more

 

อาสาสร้างฝายชะลอน้ำ | เรื่องเล่าอาสา (ไม่) สมัคร (เล่น) ๑

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ผมได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติRead more

 

บทบาทของอาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

งานอาสาสมัคร ใน โรงพยาบาล อยู่ภายใต้ภารกิจ “เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” สำหรับเด็กป่วย ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์Read more

 

Equality for Disability สำรวจแต่ละประเทศให้สิทธิผู้พิการกันอย่างไร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Equality for Disability สำรวจแต่ละประเทศให้สิทธิผู้พิการกันอย่างไร.ฝนก็ตก รถก็ติด ขึ้นรถไฟฟ้าแต่ละทีคนก็มากมาย ขนาดเรา… โพสต์โดย TheRead more

 

27 ธันวาคม วันจิตอาสา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

นอกจากวันนี้จะเป็น วันที่ ๒๗ ของเดือน นอกจากวันนี้จะเป็น วันที่ ๓๖๒ ในปีอธิกสุรทิน นอกจากวันนี้จะเป็นRead more

 

จิตอาสา การเป็น “ผู้ให้” ทำแล้วได้อะไร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

จิตอาสา ทำแล้วได้อะไร เมื่อพูดถึงงานอาสาสมัคร หลายคนที่ไม่เคยลองอาจมีคำถามว่า “อุทิศตนทำเพื่อผู้อื่น แล้วตัวเองจะได้อะไร” ฉบับนี้มีคำตอบจากผู้อุทิศตนเพื่องานอาสา “ตัวจริง” มายืนยันการันตีสรรพคุณของยาวิเศษขนานนี้Read more

 

จิตอาสา คืออะไร… สมัยก่อน ได้ยินแต่คำว่า อาสาสมัคร

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

“จิตอาสา”…คืออะไร…สมัยก่อน ได้ยินแต่คำว่า “อาสาสมัคร” พอมาสมัยนี้…มีคำว่า “จิตอาสา”… เมื่อกล่าวถึง “อาสาสมัคร” จะมีอีกคำหนึ่งที่มักจะถูกกล่าวถึงควบคู่กันเสมอ นั่นคือ คำว่า “จิตอาสา” ที่นี้มาดูกันว่าคำสองคำนี้ มีความสำคัญและความหมายแตกต่างกันอย่างไร อาสาสมัคร (Volunteer) Read more

 

เหตุการณ์ สึนามิ ในไทย และจุดกำเนิดเครือข่ายจิตอาสา

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

25 ธันวาคม 2547 หนึ่งวันก่อนเกิดเหตุการณ์ “สึนามิ”ในเมืองไทย แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพRead more

 

ความหมายของจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

จิตอาสา” หนทางอยู่ร่วมกันในสังคม เริ่มที่คุณ.. การร่วมมือกันรณรงค์ส่งเสริม “จิตอาสา” ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นการเรียก “น้ำใจงาม”ของคนไทย ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งRead more

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในกองพล ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรณีศึกษา มหาอุทกภัย ปี 2554ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาแนวคิดจาก เอกสารวรรณกรรม และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งRead more

 

ทำความเข้าใจกับ 8 ประเด็น “สับสน” เรื่องกิจการเพื่อสังคม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ปัจจุบันกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) กำลังได้รับความสนใจอย่างยิ่ง ทั้งจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภาครัฐที่กำลังผลักดันกฎหมายและมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม ธุรกิจที่อยากสร้างคุณค่าทางสังคมมากกว่าการทำกิจกรรมซีเอสอาร์ และผู้บริโภคที่มองหาสินค้าที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นเป็นทางเลือก ในการจับจ่ายRead more

 

มายาคติเกี่ยวกับ CSR

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Date: 20 มิถุนายน 2016 ที่มา http://thaipublica.org/2016/06/reform-obstacle-illusion-6/ สฤณี อาชวานันทกุล ห้าตอนที่ผ่านมาตลอดสองเดือนRead more

 

ช่วงเวลางดงามกับการแบ่งปัน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

“ช่วงเวลางดงามกับการแบ่งปัน ” หน้าที่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องงาน ธุระต่างๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้ความเบิกบานในชีวิตหายไป เรารู้สึก เบื่อRead more

 

ตามรักคืนใจให้แด่ความรักที่ถูกทอดทิ้งไป

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ตามรักคืนใจให้แด่ความรักที่ถูกทอดทิ้งไป เดือนแห่งความรัก กุมภาพันธ์ปี 2016 ปอเลือกกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับคนชราเพราะว่า ความรัก เรามักนิยามถึงความรักหนุ่มสาวที่แสนหวาน แต่ความรักที่โรยรา ถูกทอดทิ้งRead more

 

5 แนวคิดแบบสตาร์ทอัพที่ควรมีใน NGO

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ปัจจุบันกระแสธุรกิจแนวใหม่อย่าง สตาร์ทอัพ (Startups) กำลังถูกพูดถึงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยบริษัท Y Combinator เป็น องค์กรกลางที่มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดัน (Accelerator) ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกRead more

 

โฉมหน้าใหม่ของการทำงานเพื่อสังคมในประเทศไทย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

    หาก นับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เริ่มมีองค์กรสาธารณประโยชน์เกิดขึ้นในประเทศไทยจน กระทั่ง ถึงปัจจุบัน สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นมาตลอดกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรประเภทนี้คือ ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการดำเนินการและการไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อ เนื่องจริงจังRead more

 

11 Facts About Volunteering That Will Surely Impress You

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เมื่อกล่าวถึงประโยชน์หรือสิ่งที่จะได้รับจากการทำงานอาสาสมัคร หลายคนอาจจะนึกถึงความรู้สึกดี จากการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่น แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างที่คุณจะได้รับจากการทำงานอาสาสมัครค่ะ 1. Teach you newRead more

 

การทำงานอาสาสมัคร เส้นทางสู่การสร้างความเป็นพลเมืองของนักเรียน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ในปัจจุบัน เราอาจได้ยินกระแสของ Active Citizen หรือพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมกันมากขึ้น การทำงานอาสาสมัครถือเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมต่อชุมชน สังคม และสามารถสร้างสำนึกความเป็นพลเมือง เช่นRead more

 

Migration Aid กลุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

จากกรณีผู้อพยพลี้ภัยจากตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่หลั่งไหลเข้ามาในยุโรปเพื่อหลีกหนีภัยสงคราม ฮังการีเป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้ลี้ภัยเข้ามาในเขตแดนของประเทศ เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปตะวันตก อาทิ เยอรมนีและออสเตรีย ซึ่งในตอนนี้มีผู้อพยพจำนวนมากลี้ภัยเข้ามาและหลายคนยังคงติดค้างอยู่ใน ฮังการี จากเหตุการณ์นี้Read more

 

ความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นพลเมืองและอาสาสมัคร The citizenship-volunteer connection

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคนคงได้ยินคำว่า “พลเมือง” หรือ “หน้าพลเมือง” กันมาหลายต่อหลายครั้งนะคะRead more

 

ความเห็นล่าสุด