ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

Posts tagged "Eng"

The Big Tent: Corporate Volunteering in the Global Age

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : The Big Tent: Corporate Volunteering in the GlobalRead more

 

Leading Together in the Face of Disaster, the report of a special Global Dialogue between corporations and NGOs

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Final-Disaster-Dialogue-Report-Sep-13.pdf

 

Global Corporate Volunteering: A strategic tool to involve companies and employees in the fight against poverty

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Global Corporate Volunteering: A strategic tool to involveRead more

 

Youth, Volunteering and Employment

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Youth-Volunteering-Employment-Report.pdf

 

2014_UNV Forum paper International Volunteering and Governance

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : 2014_UNV Forum paper International Volunteering and Governance

 

UNV’s experience in strengthening volunteering and volunteer infrastructures

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Attachment Size UNV’s experience in strengthening volunteering and volunteerRead more

 

volunteering and social activism

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Volunteering_and_Social_Activism_FINAL.pdf

 

Paper two impacting on volunteering

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : paper-two-impacting.pdf

 

Paper one recognition and valuing

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : paper-one-recognition-and-valuing.pdf

 

How The Internet has changed volunteering

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : how internet chnage volun.pdf

 

Welcome Home

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : welcome.pdf

 

Ready for Flood

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : ready for flood.pdf

 

Exhibiting Support

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Exhibiting_Support.pdf

 

Volunteer Protection Act 2001

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : volunteerActaussy.pdf

 

Grants Scrapbook March-April 2004

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : GRANTS SCRAPBOOK.pdf

 

Risk Management for Community Groups

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Risk Mgt – The Manual.pdf

 

Sponsorship Guide

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : SponsorshipGuideOFV(1).pdf

 

Risk Manament for Community Groups

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : Risk Mgt – The PPT Set.pdf

 

Media Guide for The volunteer sector

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : ofv_ MediaGuide.pdf

 

Officer for volunteer

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Download : ofv_BuildingStronger.pdf

 

ความเห็นล่าสุด

  • อาสาแต้มสีทำเสื้อมัดย้อม บริจาคให้เด็กด้อยโอกาส EP.2 by ผกามาศ

    สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ รบกวนสอบถามวิธีการสมัครหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน และกิจกรรมเก็บขยะโบสถ์ปรกโพธิ์ by Jamesscb

    รายชื่อเยาวชนจิตอาสาที่ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร โครงการ เยาวชนจิตอาสาปลูกป่าชายเลนคลองโคน และรักษ์ศาสนสถาน โบสถ์ปรกโพธิ์ ค่ายบางกุ้ง วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 1.) เด็กชายธนกฤต เบญจพิชัยเดช โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพฯ 2.) เด็กชายกฤตกานต์ สาระบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ 3.) นางสาวกุลญาดา นิวัฒนากุล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 4.) นางสาวบุณฑริกา อินทร์ไธสง มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 5.) นางสาวนารถชนก พิมสาน มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 6.) นางสาวพิมพกานต์ นันตะโรหิต มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 7.) นางสาวอภิสรา สุทธิบริหารกุล โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพฯ 8.) นายธนกร สุทธิบริหารกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 9.) เด็กชายวศิน สุทธิบริหารกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ *****************************************************

  • พับผ้าก๊อส Packing ทดแทนผ้าก๊อส 3 by พิทักษ์พงค์ เลียบทวี

    สนใจครับรบกวนติดต่อกลับ 0957986388 *มีทักษะการให้ยาทางเข็มฉีดยา ทำแผลผู้ป่วย และให้อาหารทางสายยาง*